مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

امامزاده عبدالله ـ گلچینى

در اواسط کمربندى جنوبى (خیابان دخانیات سابق) و در دو کیلومترى جنوب شهر سارى، روستاى گلچینى قرار دارد. در انتهاى قبرستان عمومى روستا، مزار تازه ساخت امامزاده عبدالله واقع است.

بنا به شکل مستطیل در ابعاد 12×6 متر است که شامل سه اتاق تو در تو است. پس از عبور از درب اصلى به یک اتاق کوچک مى رسیم که جهت استراحت زوّار، تعبیه شده است. سپس به اتاق بزرگتر که به عنوان مسجد استفاده مى شود و آنگاه به قبر امامزاده بر خواهیم خورد که در اتاق آخرى قرار دارد و توسّط کاشیهاى مرمر سیاه و سفید به اندازه یک متر بالا آورده اند.

امامزاده عبدالله ـ زرندین بالا

 این بقعه در هشت کیلومترى جنوب خاورى نکا، نزدیک کارخانه سیمان و در میان قبرستان عمومى روستا قرار گرفته است. بناى قبلى که از خشت و گل بوده را تخریب و به جاى آن بنایى به ابعاد 20×10 متر ساخته اند که درب آن از جانب شمال باز مى شود و چندین پنجره جهت نورگیرى دارد. پوشش بام بقعه پشم سیمان (ایرانیت) است و قبر امامزاده را چند سانتى مترى بالا آورده اند و روى آن را پارچه سبز انداخته اند.

امامزاده محمّد ـ رودبار کلا

 

این بقعه باشکوه در بیست و چهار کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، در وسط روستاى رودبار کلا و در میان قبرستان عمومى آن واقع است.

نقشه بقعه هشت ضلعى است و هر یک از اضلاع آن سه متر و ارتفاع بقعه بیش از شش متر است. گنبد کلاه خودى خوش ترکیبى بر بالاى بقعه استوار است که ارتفاع آن به بیش از پنج متر مى رسد. این گنبد از داخل به صورت عرقچینى و با سیمان و گچ اندود شده است. نماى خارجى آن قیراندود (ایزوگام) و تمام جدار آن را با سنگ مرمر سرخ به ارتفاع یک متر مفروش کرده اند. بقعه از داخل به صورت دایره است و چند پنجره در اطراف آن تعبیه شده و در وسط آن قبر امامزاده است که بیست سانتى متر بالا آورده و پارچه سبز روى آن انداخته اند. درب بقعه از جانب مشرق باز مى شود و شامل ایوان باشکوهى است که تناسب موزونى با بقعه دارد.

امامزاده عبدالله ـ دومیر کلا

در نه کیلومترى شمال باختر محمّد آباد (مرکز بخش دو دانگه)، بنایى ساده در وسط روستا دومیر کلا قرار دارد. ابعاد آن 6×7 متر است که در وسط آن قبر امامزاده است و بر روى آن نوشته شده: «السّلام علیک ایها العبد الصالح، امامزاده عبدالله قریه دومیر کلا، نوسازى و ترمیم، توسّط عبدالوهاب ادیبى سال 1420 هـ .ق»

زمین زیارتگاه حدود سه هزار مترمربع است که به صورت قبرستان عمومى از آن استفاده مى شود. چند اصله درخت آزاد تنومند در وسط صحن است که قطر برخى از آنها 5/1 متر است. گویند سیّد عبدالله، پسر عموى امامزاده سیّد جبّار مى باشد.

  • ۴۲۸

امامزاده محمّد ـ حمیدآباد

 

در بیست و دو کیلومترى شمال خاورى شهر سارى، در جاده فرح آباد، روستاى سرسبز حمیدآباد واقع است. در میان روستا مزار امامزاده محمّد قرار دارد که در گذشته تنها گنبدى کلاه خودى به ارتفاع 70/1 سانتى متر از سطح زمین بود که آن را تخریب و بجاى آن ضریحى برنزى زیبا نصب کرده اند. چهار طرف ضریح را به ابعاد 6×8 متر به ارتفاع چهار متر با آهن، فضایى ساخته و سقف آن را با پشم سیمان (ایرانیت) پوشانیده اند. و قصد دیوارکشى بقعه را دارند. متاسفانه از هویّت مدفون احتمالى آن هیچ اطّلاعى در دست نیست. حیاط زیارتگاه که گورستان عمومى روستاست، بالغ بر سه هزار و پانصد مترمربع است.

امامزاده محمّد ـ تلوباغ

در سه کیلومترى جنوب باختر شهر سارى، پس از عبور از روستاى گرجى کلا، روستاى تلوباغ قرار دارد. در میان درختان انبوه و در وسط باغات، مزار ساده اى قرار گرفته که نام آن را اهالى سیّد محمّد مى خوانند. بقعه مربع شکل و قدمت چندانى ندارد. از هویّت صاحب مرقد اطّلاعى حاصل نشد.

  • ۵۸۳

امامزاده محمّد ـ تلمادرّه

این بقعه در بیست و دو کیلومترى جنوب خاورى کیاسر (مرکز بخش چهار دانگه)، بر روى تپّه اى مشرف بر روستاى تلمادرّه واقع است و از چشم انداز فوق العاده اى برخوردار مى باشد.

بقعه شامل دو اتاق تو در توست که اتاق اوّل به عنوان شبستان و به شکل مربع با گنبدى عرقچینى به ارتفاع 20/1 سانتى متر است که درب آن از جانب جنوب باز مى شود. پس از عبور از اتاق اوّل به مرقد امامزاده در اتاق دوّم که از خارج مدور و به صورت برج است مى رسیم. این اتاق نیز به شکل مربع و توسّط سه پلکان از شبستان به آن راه مى یابد که در وسط آن مرقد امامزاده با سنگ و آجر به اندازه شصت سانتى متر بالا آورده اند و پارچه سبز روى آن انداخته اند. بر بالاى آن گنبدى مخروطى به ارتفاع سه متر قرار دارد که فاقد تزیین مى باشد. دیوارهاى بقعه را اخیراً با گچ و سیمان سفید نموده اند و قوس هاى لطیفى در زوایهاى دیوار به چشم مى خورد.

امامزاده محمّد ـ پرکوه

این بقعه در سى و یک کیلومترى شمال شهر سارى، بر بالاى تپّه اى مشرف بر روستاى پر کوه واقع شده است.

بنایى به شکل مستطیل به ابعاد 13×5 متر که درب آن از جانب مشرق باز مى شود و شامل دو اتاق تو در تو است که قبر امامزاده در اتاق شمالى واقع شده که صندوق چوبى از آن محافظت مى کند.

امامزاده محمّد ـ برد

این آرامگاه باشکوه در بیست و هشت کیلومترى جنوب خاورى شهر کیاسر (مرکز بخش چهاردانگه) در میان گورستان تاریخى و خارج از روستاى کوهستانى و زیباى برد قرار گرفته است.

بناى قدیمى که از خشت و گل و سنگ لاشه بوده را تخریب، و بنایى همچون بقعه ى امامزاده حسن روستاى سنگ بن ساخته اند. بقعه کرسى بلند و توسّط سنگ لاشه به ارتفاع یک متر بالا آمده و سپس بناى هشت ضلعى زیباى بقعه را بر آن تعبیه نموده اند. هر یک از اظلاع بقعه دو متر و ارتفاع آن شش متر و سه پنجره جهت نورگیرى در سه جهت آن ساخته اند

امامزاده محمّد ـ بالاکولا

در دوازده کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، در میان قبرستان عمومى روستاى بالاکولا، مزار امامزاده محمّد قرار دارد که پیرامون بقعه، درختان آزاد بسیارى واقع شده که سایه هاى آن اکثر فضاى صحن را گرفته و محیط مناسبى را جهت زیارت و سیاحت به وجود آورده است.

آرامگاه از خشت و گل ساخته شده و به شکل مستطیل به ابعاد 14×5 متر است و درب آن از جنوب و شمال غرب باز مى شود و چندین پنجره کوچک در اطراف دارد. بقعه شامل دو اتاق تو در تو است که قبر امامزاده در اتاق اوّل رو به شمال قرار دارد و درب آن از جنوب باز مى شود. دو لنگه درب نسبتاً قدیمى در بقعه نصب است و قبر امامزاده نیز توسّط صندوقى چوبى محافظت مى شود که ارزش هنرى ندارد. تعمیرات زیادى در بقعه صورت گرفته اما با وجود این، تمام دیوارهاى آن ترک برداشته که خوف ریزش آن است. سقف بنا حلب سر و زمین زیارتگاه حدود یک هکتار است.

  • ۳۱۴

امامزاده محمّد ـ بالادزا

این بقعه در چهار کیلومترى شهر سارى و پس از روستاى پایین دزا قرار گرفته است. بقعه امامزاده در وسط روستا است و شامل بنایى برج گونه با گنبدى مدور و هرمى به ارتفاع تقریبى پنج متر است. در کنار بقعه مسجدى قرار دارد که متّصل به بقعه است و توسّط دربى ارتباط دارد. زمینهاى حرم حدود پنج هزار مترمربع است.

امامزاده محمّد ـ امره

در هیجده کیلومترى جنوب شهر سارى و در سمت راست جاده دودانگه، روستاى سرسبز و زیباى امره واقع شده که در آن یازده بقعه کوچک و بزرگ وجود دارد.

یکى از آن بقاع متبرکه که از شهرت بسزایى برخوردار است، بقعه متبرکه امامزاده سیّد محمّد است که اخیراً به طرز باشکوهى بازسازى شده است.

بقعه، بر بالاى تپّه اى مشرف بر تمام روستا واقع شده و چشم انداز آن بسیار عالى و فوق العاده دیدنى و زیبا است.

امامزاده محمّد ـ استخرپشت

این بقعه در بیست و نه کیلومترى جنوب خاورى نکا، در میان جنگلى که حدود دو کیلومتر از روستاى استخرپشت فاصله دارد، واقع شده است.

بناى ساده اى به ابعاد 9×7 متر با بام حلب سر است. در سال 1379 هـ . ش تعمیراتى در آن انجام شده است. در وسط بقعه قبر امامزاده قرار دارد که توسّط آجر بالا آورده و به طول و عرض دو متر و ارتفاع شصت سانتى متر است.

امامزاده محمّد ـ آهودشت

در نوزده کیلومترى جنوب خاورى سارى، روستاى آهودشت واقع است. بعد از عبور از امامزاده عابدین این روستا، به فاصله پانصد مترى از آن به شیب تند کنار جاده بر مى خوریم که مقدارى از زمین در انتهاى شیب مسطح مى شود که بناى کوچک و برج گونه امامزاده محمّد قرار دارد.

بقعه به ارتفاع سه متر و به شکل مدور ساخته شده است که بر روى آن گنبد موزونى به ارتفاع سه متر برپا شده و قیراندود (ایزوگام) نموده اند. بنا فاقد صورت قبر است. درب بقعه از جانب شمال باز مى شود و صحن آن نیز که حدود چهار هزار مترمربع است مدفن مردگان اهالى روستا است.

امامزاده محمّد ـ آبکسر

این بقعه در پنجاه و نه کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، در خارج از روستا و میان دشت و قبرستان عمومى قرار گرفته است.

بنایى تازه ساخت به ابعاد 10×5 متر است که دو اتاق تو در توست. مرقد امامزاده در اتاق دوّم قرار گرفته و قبر وى را ده سانتى متر بالا آورده و روى آن را با پارچه سبز پوشانده اند.

درب بقعه از مشرق باز مى شود و بام بقعه نیز پشم سیمان (ایرانیت) است. متأسّفانه از هویّت خفته در آن اطّلاعى حاصل نشد.

  • ۳۶۸

امامزاده کاظم ـ الیرد

این بقعه در پنجاه و یک کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، بر روى تپّه اى مشرف بر روستاى الیرد قرار گرفته و چشم انداز آن بسیار عالى است.

بناى قبلى که از خشت و گل بوده را اخیراً تخریب و به صورت هشت ضلعى به ابعاد دو متر و ارتفاع چهار متر با بام حلب سر که در وسط آن گنبدى شلجمى کوچک به ارتفاع دو متر است، ساخته اند. درب بقعه از جانب شمال باز مى شود و در هر یک از اضلاع آن، پنجره اى تعبیه نموده اند. زیر گنبد را توسّط گچ به صورت دایره و مطبق نموده اند. قبر امامزاده را نیز به اندازه سى سانتى متر بالا آورده اند و با سنگ مرمر مزیّن کرده اند.

امامزاده قربان ـ قاجارخیل

این بقعه در سى و سه کیلومترى شمال باختر شهر سارى، در میان گورستان عمومى روستاى قاجارخیل واقع است.

اتاقى ساده به ابعاد 7×4 متر با پوشش بام حلب سر است. قبر امامزاده در وسط اتاق و به اندازه بیست سانتى متر بالا آورده اند و روى آن را پارچه سبز پوشانیده اند. بنایى بزرگتر با آهن بر روى این بنا در حال ساخت است. زمین زیارتگاه حدود چهار هزار مترمربع است. خفته در مزار از سادات متاخر و متعلّق به قرن دهم و یازدهم هجرى است.

  • ۳۹۳

امامزاده قاسم ـ همّت آباد

این بقعه در شش کیلومترى شمال خاورى شهر سارى، در مجاورت مسجد بزرگ و زیباى روستاى همّت آباد واقع شده است.

بنایى تازه ساخت به شکل برج مدور به ارتفاع هشت متر و گنبدى عرقچینى به ارتفاع شش متر با بام حلب سر است. درب اصلى بقعه از داخل مسجد امام رضا(علیه السلام)که در مجاورت بقعه است باز مى شود. قطر گنبد حدود شش متر است. سه پنجره در سه جهت برج تعبیه شده که نور مناسب را به داخل بقعه مى رساند. ضریح چوبى نسبتاً قدیمى به عرض یک و بیست و طول دو و بیست و ارتفاع یک و شصت سانتى متر در وسط بقعه است که بر روى آن پارچه سبز نهاده اند.

امامزاده قاسم ـ ورکى

این بقعه در سى و دو کیلومترى جنوب خاورى شهر سارى، در میان مزارع و بر بالاى تپّه اى واقع شده که چشم انداز آن فوق العاده زیباست.

بنایى باشکوه و تازه ساخت است که به صورت هشت ضلعى به طول سه متر و در هر یک از اضلاع پنجره اى جهت نورگیرى تعبیه نموده اند.

امامزاده قاسم ـ ملک آباد بالا

این بقعه در بیست و پنج کیلومترى شمال خاورى شهر سارى، در خارج از روستا در میان درختان آزاد و قبرستان عمومى محلِ ملک آباد بالا واقع شده است.

بقعه قدیمى و متعلّق به دوره قاجاریّه است که به صورت کرسى بلند و توسّط هفت پلکان به ایوان بیست متر مربعى بقعه راه مى یابد و درب آن از جانب مغرب و مشرق است.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده