مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

آرامگاه عمر خیّام ـ نیشابور

این آرامگاه با شکوه، در شرق آرامگاه امامزاده محمّد محروق و ابراهیم قرار دارد. این محل، سالیان متمادى، از یادها رفته بود و شاید اگر وجود امامزاده محروق نبود، قبر خیّام نیز به طور کلّى محو و نابود مى‏شد. در سال 1341هـ . ش انجمن آثار ملّى، در فاصلة 100 مترى شمال امامزاده ]دقیقاً شمال شرق[، بناى یادبود این حکیم بزرگ را بنا کرد. این بناى عظیم با استحکام زیاد از آهن و سنگ به صورت گنبدى رفیع با ده پایه بر روى زمین ساخته شده که پایه‏ها با اشکال هندسى و لوزى‏هاى بزرگ و کوچکى به یکدیگر متّصل شده و گنبد تشکیل یافته است. سبک این بنا، مخلوطى از سبک معمارى شرق و غرب و شاید الهامى از اندیشة خیّام و نکات هندسى و ریاضى است که خیّام مقامى والا در آن علوم داشته است. بر اطراف پایه‏هاى گنبد، هرم‏هایى از سنگ‏هایى بزرگ و آب‌نماهایى سنگى ساخته‏اند که داخل آن‏ها کاشى‏کارى شده است. در قسمت غرب آرامگاه، مجموعه‏اى از کتابخانه و موزه و مهمان‏خانه وجود دارد.

ابو الفتح عمر بن ابراهیم خیّام یا خیّامى نیشابورى، مشهور به حکیم عمر خیّام، فیلسوف، ریاضى دان، ستاره شناس و شاعر قرن پنجم هجرى قمرى / قرن دوازدهم میلادى است. شهرت او گر چه بیشتر به شاعرى است اما در واقع خیّام، فیلسوف و ریاضى دان بود که به آثار ابو على سینا پرداخت و یکى از خطبه‏هاى معروف او را در باب یکتایى خداوند به فارسى ترجمه کرد. اوّلین اشاره‏اى که به شعر خیّام شده، صد سال پس از مرگ اوست. نوشته‏اند، که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانى نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده‏اى پیرامون خود نمى‏یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را،که مقارن حکومت سلجوقیان و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث‏ها و جدل‏هاى فقیهان و ظاهر بینان بود، شایسته ابراز اندیشه‏هاى آزاد و بلند نمى‏دید. با این همه، از او نوشته‏هاى بسیار بر جاى مانده که در قرون وسطى به لاتین ترجمه شد و مورد توجه اروپائیان قرار گرفت. رسالة وى در جبر و مقابله و رساله‏اى دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویى به مشکلات هندسه اقلیدس پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضى اوست.

خیّام، منجّم بود و تقویم امروز ایرانى، حاصل محاسباتى است که او وعده‏اى از دانشمندان دیگر، در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقى انجام داده‏اند و به نام وى تقویم جلالى خوانده مى‏شود. خیام، در باب چگونگى محاسبات نجومى خود رساله‏اى نیز نوشته است. وى، علاوه بر ریاضى و نجوم، در فلسفه، تاریخ جهان، زبان‏شناسى و فقه متبحّر بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس مى‏کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانى و پرورش نفس تشویق مى‏کرد. از همین رو،بسیارى از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک مى‏یافته‏اند. خیام سفرهاى طولانى به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا را با روشنى تمام در باب حیرت و سرگشتگى فلسفى خویش سخن مى‏گفت. رساله‏اى در کیفیّت معراج، رسالة دیگر درباره علوم طبیعى و کتاب‏هاى بسیار به زبان‏هاى فارسى و عربى حاصل زندگى نسبتا طولانى اوست. از آثار معروف فارسى منسوب به عمر خیام، رساله نوروز نامه است که با نثرى ساده و شیوا، پیدایى نوروز و آداب برگزارى آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده است. او در این رساله با شیفتگى تمام دربارة آیین جهاندارى شاهنشاهان کهن ایرانى و پیشه‏ها و دانش هایى که مورد توجّه آنان بوده سخن رانده و تنى چند از شاهان داستانى و تاریخى ایران را شناسانده است.

 شعر خیام، در قالب رباعى، شعرى کوتاه، ساده و بدون هنرنمایى‏هاى فضل فروشانه و در عین حال حاوى معانى عمیق فلسفى و حاصل اندیشه آگاهانه متفکرى بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعى رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته‏اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعى به او نسبت داده مى‏شود. در دنیاى ادب و هنر بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسى زبان، خیام معروف‏ترین شاعر ایرانى است که شهرتش از محافل علمى و ادبى بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمة رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسى است. اوست، که در قرن نوزدهم میلادى، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر گردید.

خیام در سال 429 هـ . ق در نیشابور به دنیا آمد. بعدها به دلیل آنکه پدرش خیمه دوز بود، به خیام معروف شد. کمتر مى‏نوشت و شاگرد مى‏پذیرفت، وى براى کسب دانش به خراسان و عراق نیز سفر کرد. به واسطه تبحّر و دانش عظیمى که در ریاضیّات و نجوم داشت از سوى ملکشاه سلجوقى فراخوانده شد، ملکشاه به او احترام مى‏گذاشت و خیام نزد او قرب و منزلت ویژه‏اى داشت. او بنا به خواست ملکشاه در ساخت رصدخانه ملکشاهى و اصلاح تقویم با سایر دانشمندان همکارى داشت. حاصل کارش در این زمینه تقویم جلالى آن است که هنوز اعتبار و رواج دارد و تقویم او از تقویم گریگور یابى دقیق‏تر است.

در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جاى مانده است، اما همین آثار اندک، وى را در سراسر جهان به شهرت رسانده است. از مهمترین آنها کتاب جبر اوست که بهترین اثر در نوع خود در ریاضیات است. از دیگر آثار او مى‏توان به رساله فى شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فى ابراهین على المسائل الجبر و المقابله (جبر خیام)، میزان الحکم
رساله الکون و التکلیف، الجواب عن ثلاث مسائل الضیاء
العقلى، رساله فى الوجود، رساله فى کلیّة الوجود، نوروز نامه
و کتاب الزیج الملکشاهى که به رومى نیز ترجمه شده است. اشعار خیام بیشتر به زبان پارسى و تازى هستند. مضمون عمدة رباعیات خیام شک و حیرت، توجّه به مرگ و فنا
و تذکّر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمى است. خیام در سال 517 هـ . ق چشم از جهان فرو بست. وى را در زادگاهش نیشابور به خاک سپردند.

خیام و علم ریاضیات: دستاوردهاى علمى خیام براى جامعه بشرى متعدّد و بسیار درخور توجّه بوده است. وى براى نخستین بار در تاریخ ریاضى به نحو تحسین برانگیزى معادله‏هاى درجه اول تا سوم را دسته بندى کرد، و سپس با استفاده از ترسیمات هندسى مبتنى بر مقاطع مخروطى توانست براى تمامى آنها راه حلّى کلّى ارائه کند. وى، براى معادله‏هاى درجه دوّم هم از راه حل هندسى و هم از راه حل عددى استفاده کرد، اما براى معادلات درجة سوّم تنها ترسیمات هندسى را به کار برد؛ و بدین ترتیب توانست براى اغلب آنها راه حلّى بیابد و در مواردى امکان وجود دو جواب را بررسى کند. اشکال کار در این بود که به دلیل تعریف نشدن اعداد منفى در آن زمان، خیام به جوابهاى منفى معادله توجه نمى‏کرد و به سادگى از کنار امکان وجود سه جواب براى معادله درجه سوم رد مى‏شد. با این همه تقریبا چهار قرن قبل از دکارت توانست به یکى از مهمترین دستاوردهاى بشرى در تاریخ جبر بلکه علوم دست یابد و راه حلّى را که دکارت بعدها (به صورت کاملتر) بیان کرد، پیش نهد. خیام همچنین توانست با موفقیت تعریف عدد را به عنوان کمیتى پیوسته به دست دهد و در واقع براى نخستین بار عدد مثبت حقیقى را تعریف کند و سرانجام به این حکم برسد که هیچ کمیتى، مرکب از جزءهاى تقسیم‏ناپذیر نیست و از نظر ریاضى، مى‏توان هر مقدارى را به بى نهایت بخش تقسیم کرد. همچنین خیام ضمن جستجوى راهى براى اثبات «اصل توازى» (اصل پنجم مقاله اول اصول اقلیدس) در کتاب شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس (شرح اصول مشکل آفرین کتاب اقلیدس)، مبتکر مفهوم عمیقى در هندسه شد. در تلاش براى اثبات این اصل، خیام گزاره‏هایى را بیان کرد که کاملا مطابق گزاره هایى بود که چند قرن بعد توسط والیس و ساکرى ریاضیدانان اروپایى بیان شد و راه را براى ظهور هندسه‏هاى نا اقلیدسى در قرن نوزدهم هموار کرد. بسیارى را عقیده بر این است که مثلث حسابى پاسکال را باید مثلث حسابى خیام نامید و برخى پا را از این هم فراتر گذاشتند و معتقدند، دو جمله‏اى نیوتن را باید دو جمله‏اى خیام نامید. البته گفته مى‏شود بیشتر از این دستور نیوتن و قانون تشکیل ضریب بسط دو جمله‏اى را چه جمشید کاشانى و چه نصیر الدین توسى ضمن بررسى قانون‏هاى مربوط به ریشه گرفتن از عددها آورده‏اند.

خیام و علوم دیگر: استعداد شگرف خیام سبب شد که وى در زمینه‏هاى دیگرى از دانش بشرى نیز دستاردهایى داشته باشد. از وى رساله‏هاى کوتاهى در زمینه‌هایى چون مکانیک، هیدرو استاتیک، هواشناسى، نظریه موسیقى و غیره نیز بر جاى مانده است. اخیرا نیز تحقیقاتى در مورد فعالیّت خیام در زمینة هندسه تزئینى انجام شده است که ارتباط او را با ساخت گنبد شمالى مسجد جامع اصفهان تأئید مى‏کند. تاریخ نگاران و دانشمندان هم عصر خیام و کسانى که پس از او آمدند، جملگى بر استادى وى در فلسفه اذعان داشته‏اند، تا آنجا که گاه وى را حکیم دوران و ابن سیناى زمان شمرده‏اند. آثار فلسفى موجود خیام به چند رسالة کوتاه اما عمیق و پربار محدود مى‏شود. آخرین رسالة فلسفى خیام مبیّن گرایش‏هاى عرفانى اوست. اما گذشته از همه اینها، بیشترین شهرت خیام در طى دو قرن اخیر در جهان به دلیل رباعیات اوست که نخستین بار توسّط فیتز جرالد به انگلیسى ترجمه و در دسترس جهانیان قرار گرفت و نام او را در ردیف چهار شاعر بزرگ جهان یعنى هومر، شکسپیر، دانته و گوته قرار داد. رباعیات خیام به دلیل ترجمه بسیار آزاد (و گاه اشتباه) از شعر او موجب سوء تعبیرهاى بعضا غیر قابل قبولى از شخصیّت وى شده است. این رباعیات بحث و اختلاف نظر میان تحلیل گران اندیشه خیام را شدّت بخشیده است. برخى براى بیان اندیشه او تنها به ظاهر رباعیات او بسنده مى‏کنند، در حالى که برخى دیگر بر این اعتقادند که اندیشه‏هاى واقعى خیام عمیق‏تر از آن است که صرفا با تفسیر ظاهرى شعر او قابل بیان باشد. خیام پس از عمرى پر بار سرانجام در سال 517 هجرى (طبق گفته اغلب منابع) در موطن خویش نیشابور در گذشت.

این بنا، به شمارة 1175 و در تاریخ 18/9/1354 به ثبت آثار ملّی و تاریخى رسیده است.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده