مزارات ایران و جهان اسلام

سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های ایران جهان اسلام (امامزاده ، بقعه، آرامگاه، مقبره، مزار، گنبد، تربت، مشهد، قدمگاه، مقام، زیارت، معرفی عالمان انساب، کتابشناسی مزارات و زیارت و انساب

بقعه بابا هاشم ـ دورانه

این بقعه در روستاى دورانه، در 16 کیلومترى شمال باختر شهر نهاوند، مقابل بقعه امامزادگان بلقیس و خاتون قرار دارد و به تپّه بابا هاشم نیز مشهور است.([1])[1]. فرهنگ جغرافیایى همدان: 183.

تپّه شامل فضایى به ارتفاع 40/1 و ابعاد 3×2 متر است که حکایت از وجود بقعه اى در گذشته دارد. تپّه بابا هاشم که به اعتقاد اهالى امامزاده بابا هاشم است، در گذشته بقعه اى کوچک به ابعاد 3×3 متر بود که گنبدى کلاه خودى به ارتفاع 2 متر داشت و بر اثر مرور زمان واژگون شد و تبدیل به تپّه اى گشت. به شهادت پیر مردان محل، در مدخل بقعه شیرسنگى وجود داشت که بر روى آن کتیبه هایى حجارى شده بود. همچنین در میان بقعه سنگ نوشته اى بود که توسّط میراث فرهنگى به موزه منتقل شد.

موضوعات
سایت علمی پژوهشی زیارتگاه های جهان اسلام (معرفی بیش از چهل هزار زیارتگاه)

طراح وبلاگ: سید محمد علوی زاده